Tag Archive | Pawcio

Paweł

PAWEŁ – imię pochodzi z łaciny, tam w oryginale Paulus, które to słowo oznaczało „drobny, mały”. Według niektórych źródeł podają, iż imię funkcjonowało w roli przydomka członków rzymskiego rodu Emiliuszów. Imię to nosił apostoł z Tarsu, który będąc prześladowcą chrześcijan nawrócił się. Św. Paweł uznawany jest za organizatora chrześcijaństwa.

W Polsce imię pojawiło się w XII w., w obu formach zarówno Paulus, jak i Paweł. W Polsce imię bardzo popularne, szczególnie często nadawane w latach 70 i 80tych po wyborze na Stolicę Piotrową papieża Polaka.

Pawłowie są niepokornymi duszami, bardzo uparci i zacietrzewieni we własnych poglądach. Cenią sobie posiadanie własnego, autonomicznego azylu najczęściej pod postacią rodziny. Ze względu na zmienne nastroje Pawłów życie z nimi nie jest czymś łatwym, jednak jako mężowie i ojcowie są bardzo oddani rodzinie. Zwykle posiadają artystyczną duszę, są wrażliwi na piękno otaczającej ich przyrody.

Zdrobnienia: Pawełek, Pawcio,

Odpowiedniki obcojęzyczne: ang.Paul; franc.Paul; hiszp. Pablo

Święci: Św. Paweł z Tarsu, Św. Paweł Miki, Św. Paweł od Krzyża

Znani: Pablo Picasso – hiszpański artysta, malarz i grafik, szczególnie uwielbiał rysunek, był twórcą nowego nurtu – kubizmu, jednym z najbardziej znanych dzieł jest obraz olejny „Panny z Avignonu”, Paul Newman – aktor amerykański, zdobywca Oskarów, niezwykłą popularność przyniosły mu role w filmach „Kotka na gorącym blaszanym dachu”, „Nieugięty Luke”, „Werdykt”, Paweł Małaszyński – polski aktor filmowy i teatralny, zdobył popularności dzięki roli przystojnego prawnika w serialu „Magda M.”, ostatnio wystąpił w filmie „Weekend”.

Imieniny: 15 i 25 I, 6 II, 22 III, 28 IV, 26 i 29 VI, 20 i 30 VII, 16 XI

Powiedzenia związane z imieniem: „Kiedy Paweł się nawróci, zima na wspak się odwróci.”, „Piotr wie, co mówi, Paweł zaś mówi, co wie”, „Ja o Pawle, on o Gawle”.