Lifestyle

Kredyt hipoteczny na dom ekologiczny – oferty banków

Kredyt hipoteczny na dom ekologiczny – oferty banków

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę poświęca się ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Jednym z obszarów, w którym można wnieść istotny wkład w dbanie o planetę, jest budownictwo ekologiczne. Dom ekologiczny, zaprojektowany i zbudowany z uwzględnieniem zasad efektywności energetycznej i minimalnego wpływu na środowisko, staje się coraz popularniejszą opcją dla wielu osób.

Równocześnie, wielu osób zainteresowanych budową lub zakupem domu ekologicznego napotyka na pewne trudności finansowe. Zwykle tego rodzaju nieruchomości są droższe od tradycyjnych domów, co może stanowić przeszkodę dla potencjalnych nabywców. W takich sytuacjach kredyt hipoteczny na dom ekologiczny może być rozwiązaniem, które umożliwi spełnienie marzeń o posiadaniu energooszczędnego i ekologicznego miejsca zamieszkania.

Czym jest kredyt hipoteczny na dom ekologiczny?

Kredyt hipoteczny na dom ekologiczny to rodzaj kredytu, który jest dostępny dla osób zainteresowanych zakupem lub budową nieruchomości spełniającej określone standardy ekologiczne. Jak twierdzą autorzy portalu domkredytowy24.pl tego rodzaju kredyt oferuje wiele korzyści, takich jak preferencyjne warunki finansowe, niższe oprocentowanie czy dłuższy okres spłaty. Ponadto, niektóre instytucje finansowe oferują dodatkowe ulgi, takie jak zwolnienie z opłat hipotecznych czy preferencyjne warunki kredytowania instalacji fotowoltaicznych czy systemów odzysku energii.

Przykładowa list banków, oferujących kredytu na dom ekologiczny w Polsce:

 • BOŚ Bank EKOlogiczny kredyt hipoteczny
 • Pekao Kredyt na Ekodom
 • ING Ekokredyt hipoteczny
 • mBank Ekokredyt hipoteczny
 • Credit Agricole “Zielony Dom”.

Aby pomóc w spełnieniu marzenia o ekologicznym domu Rekin Finansów stworzył zaawansowaną algorytmicznie porównywarkę kredytów hipotecznych https://rekinfinansow.pl/kredyt-hipoteczny/, w której znajdziesz oferty kredytowe również z powyższych banków. 

Kryteria kwalifikacyjne

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny na dom ekologiczny, istnieją pewne kryteria kwalifikacyjne, które potencjalni wnioskodawcy muszą spełnić. Te kryteria mogą się różnić w zależności od instytucji finansowej, ale poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne, które często są stosowane.

 1. Certyfikat ekologiczny

W większości przypadków, aby zakwalifikować się do kredytu hipotecznego na dom ekologiczny, nieruchomość musi spełniać określone standardy ekologiczne.

 1. Energooszczędność

Istotnym kryterium jest efektywność energetyczna domu. Wielu pożyczkodawców wymaga, aby dom spełniał określone standardy. Może być również wymagane zainstalowanie energooszczędnych urządzeń, takich jak wysokosprawne systemy grzewcze i chłodzące, pompy ciepła, panele słoneczne lub kolektory słoneczne.

 1. Zrównoważone materiały budowlane

W przypadku domów ekologicznych istotne jest wykorzystanie zrównoważonych materiałów budowlanych. Czasami instytucje finansowe wymagają, aby określone elementy konstrukcyjne, takie jak izolacje, farby, podłogi czy materiały wykończeniowe, były wykonane z materiałów o niskim wpływie na środowisko czy materiały z recyklingu.

 1. Systemy odzysku energii i wody

W niektórych przypadkach, posiadanie domu ekologicznego może wymagać zainstalowania systemów odzysku energii lub wody deszczowej. Te systemy pomagają zmniejszyć zużycie energii i wody, co jest zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Instytucje finansowe często promują takie rozwiązania i mogą oferować preferencyjne warunki finansowania ich instalacji.

Procedura wnioskowania

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny na dom ekologiczny obejmuje kilka kroków, które należy podjąć. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys procedury wnioskowania:

 1. Przygotowanie dokumentacji: Pierwszym krokiem jest zebranie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana przy składaniu wniosku. Może to obejmować takie dokumenty jak: dane osobowe i finansowe wnioskodawcy, informacje dotyczące nieruchomości, plany budowlane lub specyfikacje techniczne dotyczące domu ekologicznego, potwierdzenie certyfikatu ekologicznego i inne dokumenty związane z ekologicznymi aspektami nieruchomości.
 2. Wybór instytucji finansowej: Następnie należy dokonać wyboru instytucji finansowej, która oferuje kredyty hipoteczne na domy ekologiczne. Warto porównać różne oferty dostępne na rynku, w tym oprocentowanie, warunki spłaty, dodatkowe korzyści czy ewentualne ulgi związane z ekologicznymi elementami domu.
 3. Składanie wniosku: Po wyborze instytucji finansowej należy złożyć oficjalny wniosek o kredyt hipoteczny. Wnioskodawca będzie musiał podać wszystkie wymagane informacje oraz dostarczyć niezbędną dokumentację. Proces ten może być czasochłonny, dlatego warto zacząć go wcześniej i upewnić się, że wszystkie dokumenty są kompletnie i poprawnie wypełnione.
 4. Ocena zdolności kredytowej: Po złożeniu wniosku, instytucja finansowa przeprowadzi ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy. Będzie to obejmować analizę jego historii kredytowej, dochodów, stabilności finansowej oraz innych czynników, które wpływają na zdolność do spłaty kredytu. W niektórych przypadkach instytucja może również przeprowadzić ocenę nieruchomości, aby ustalić jej wartość rynkową.
 5. Decyzja i warunki kredytu: Na podstawie oceny zdolności kredytowej instytucja finansowa podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia kredytu. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, ustalane są warunki kredytu, takie jak oprocentowanie, okres spłaty, wielkość pożyczki oraz ewentualne dodatkowe warunki związane z ekologicznymi aspektami nieruchomości.
 6. Podpisanie umowy: Gdy warunki kredytu zostaną zaakceptowane przez wnioskodawcę, następnym krokiem jest podpisanie umowy kredytowej. Umowa określa wszelkie ustalenia dotyczące pożyczki, w tym harmonogram spłat, ewentualne zabezpieczenia i inne warunki umowy.

Po podpisaniu umowy kredytowej, można przystąpić do realizacji planów związanych z budową lub zakupem domu ekologicznego. Pamiętaj jednak, że procedura wnioskowania może różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności i wymagań instytucji finansowej.

Korzyści i wyzwania związane z kredytem hipotecznym na dom ekologiczny

Kredyt hipoteczny na dom ekologiczny niesie za sobą wiele korzyści, ale również może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. 

Korzyści:

 • Oszczędności finansowe: Dom ekologiczny, zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej, może przynieść znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów izolacji, energooszczędnych urządzeń i odzysku energii, rachunki za prąd, wodę i ogrzewanie mogą być znacznie niższe. To pozwala na długoterminowe oszczędności i zmniejszenie obciążenia budżetu domowego.
 • Korzystny wpływ na środowisko: Budowa i posiadanie domu ekologicznego przyczynia się do ochrony środowiska. Zastosowanie energooszczędnych technologii i zrównoważonych materiałów budowlanych zmniejsza emisję dwutlenku węgla i zużycie zasobów naturalnych. Posiadanie domu ekologicznego to aktywny wkład w walkę ze zmianami klimatu i ochronę przyrody.
 • Dodatkowe ulgi i wsparcie: Wiele instytucji finansowych oferuje dodatkowe ulgi dla posiadaczy domów ekologicznych. Mogą to być preferencyjne warunki finansowania instalacji fotowoltaicznych czy systemów odzysku wody deszczowej. Dodatkowo, niektóre programy rządowe lub lokalne mogą zapewniać dotacje lub zwolnienia podatkowe dla ekologicznych inwestycji. 

Aktualnie państwowe dofinansowanie można otrzymać w ramach projektów:

 • Mój Prąd
 • Czyste Powietrze
 • Moje Ciepło
 • regionalnych programów np. Stop Smog.

Wyzwania:

 • Wyższe koszty budowy: Dom ekologiczny może wiązać się z wyższymi kosztami budowy lub zakupu w porównaniu do tradycyjnych domów. Dodatkowe nakłady finansowe wynikają z konieczności zastosowania zaawansowanych technologii i materiałów o niskim wpływie na środowisko. To może być wyzwanie dla osób z ograniczonym budżetem.
 • Dostępność kredytów ekologicznych: W niektórych regionach dostępność kredytów hipotecznych na domy ekologiczne może być ograniczona. Nie wszystkie instytucje finansowe oferują takie produkty, co może utrudnić znalezienie odpowiedniego kredytu. W takich przypadkach, konieczne może być rozważenie alternatywnych źródeł finansowania.
 • Konieczność spełnienia kryteriów: Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny na dom ekologiczny, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów ekologicznych. To może wymagać dodatkowych wysiłków i nakładów, takich jak uzyskanie certyfikatu ekologicznego czy zastosowanie specjalistycznych rozwiązań technicznych. Należy pamiętać o tym, że nie każda nieruchomość może spełnić te wymagania.

Podsumowując, kredyt hipoteczny na dom ekologiczny może być atrakcyjną opcją dla osób zainteresowanych budową lub zakupem nieruchomości o niskim wpływie na środowisko. Jak podkreślają twórcy serwisu Przynoszą one korzyści finansowe, środowiskowe oraz mogą być wsparciem w realizacji ekologicznych inwestycji. Jednak należy również wziąć pod uwagę wyzwania związane z kosztami i dostępnością takiego kredytu.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij